Aanmelden

Klik op “Aanmelden” om uw dossier online te raadplegen en zo de recentste stand van zaken te kennen, een geactualiseerde afrekening te krijgen, online te betalen, uw contactgegevens aan te passen, en met de Gerechtsdeurwaarder in contact te treden.