FAQ items aan het laden...
Hoe kan u betalen?2019-11-05T13:19:06+00:00

Hoe kan u betalen?

Heeft u financiële moeilijkheden?2022-04-18T21:50:55+00:00

Heeft u niet de middelen om het verschuldigde bedrag onmiddellijk en volledig te betalen? Het is belangrijk dat u niet wacht alvorens te reageren. Reageer meteen, vooraleer de problemen zich opstapelen en u geconfronteerd wordt met een onoverkoombare schuldenberg.

Zijn uw financiële problemen tijdelijk? Contacteer ons zo vlug mogelijk om met uw dossierbeheerder en uw schuldeiser te bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden. Een afbetalingsplan is een mogelijkheid, maar uw schuldeiser moet er wel mee instemmen.

Zijn uw financiële problemen structureel en heeft u meerdere schulden bij verschillende schuldeisers? Registreer u vandaag nog bij One en zij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor de afbouw van uw schulden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zal u begeleid worden naar de juiste hulpverlening.

Heeft u reeds een budgetbeheerder of schuldbemiddelaar? Wacht niet meerdere weken tot je bij hen een afspraak krijgt. Geef ons zo snel mogelijk zijn of haar contactgegevens zodat wij, zonder tijdverlies, in samenspraak met u en uw bemiddelaar, tot een oplossing kunnen komen. 

Het is sowieso belangrijk dat u ons contacteert en dat u ons laat weten welke stappen u zal ondernemen om uw situatie op te lossen. Alleen dan kunnen wij en NMBS hier rekening mee houden en u hierin bijstaan.

Moet u meteen alles betalen?2022-04-18T21:50:55+00:00

Op onze brief staat duidelijk tegen wanneer u moet betaald hebben.

OPGELET: uw betaling moet ten laatste op het einde van deze termijn op onze rekening staan. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit!

Op onze brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. In de gerechtelijke fase komen daar eventueel nog gerechtskosten bij. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Wil u dit nog eens nazien, dan kan u een gedetailleerde afrekening bekomen via onze online dossierconsultatie.

Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en NMBS een correcte afbetalingsregeling.

Op welke manieren kan u betalen?2022-04-18T21:50:55+00:00
  • Betalen via een binnenlandse, Europese of internationale overschrijving:schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op rekeningnummer IBAN: BE93 0016 5558 3367en met BIC-code GEBABEBB met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling
  • Betalen in een gerechtsdeurwaarderskantoor:u kan ook betalen aan het loket van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daarvoor verwijzen we u naar de gegevens op de akte of de brief die u ontving. Daar vindt u de adresgegevens en openingsuren van het kantoor waar u kan betalen.
  • Betalen door middel van een domiciliëring:als u een afbetalingsplan heeft gekregen, dan kan u bij ons een formulier bekomen voor domiciliëring. Stuur ons een e-mail en dan bezorgen we u dit formulier. Als u het volledig invult en ondertekent, dan doen wij de rest.

OPGELET: controleer regelmatig of er voldoende geld staat op uw rekening. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.

  • Betalen door middel van een doorlopende opdracht:hebt u een afbetalingsplan bekomen, dan raden wij u aan om een doorlopende opdracht te geven. U bepaalt daarbij welk bedrag gedurende welke periode moet betaald worden op onze rekening ter betaling van uw schuld. U moet dit zelf rechtstreeks bij uw bank regelen of via online bankieren invoeren.

OPGELET: controleer regelmatig of er genoeg geld staat op uw rekening. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.

Ga naar de bovenkant