Waar kan u de Vervoersvoorwaarden van de NMBS  vinden ?

U kan de meest recente versie van de Vervoersvoorwaarden hier raadplegen.  Deze nieuwe voorwaarden zijn van toepassing na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Eerdere versies van de Vervoersvoorwaarden zijn hernomen op deze pagina van de website van de NMBS.

De Vervoersvoorwaarden tot 31/01/2015

Wanneer een reiziger niet in het bezit is van een geldig vervoerbewijs en de treinbegeleider hiervan verwittigt alvorens op te stappen of dadelijk na het opstappen, wordt hij uitgenodigd om de ritprijs vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 7,70 EUR onmiddellijk te betalen.

Als de reiziger de treinbegeleider niet verwittigt voor of dadelijk na het opstappen, wordt de ritprijs verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 60,00 EUR (30,00 EUR voor minderjarigen) als de betaling niet onmiddellijk gebeurt.

In geval van niet-betaling binnen de voorgeschreven termijnen, wordt de ritprijs verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 200,00 EUR.

De Vervoersvoorwaarden vanaf 01/02/2015: “Boordtarief”

Sinds 01/02/2015 is het Boordtarief van kracht voor alle reizigers.

In geval van een reis zonder geldig vervoerbewijs heeft u de mogelijkheid een biljet te kopen aan het Boordtarief (ritprijs + 7,00 EUR) bij de treinbegeleider.

Als u niet onmiddellijk het biljet aan boordtarief betaalt, zal de treinbegeleider, ongeacht de reden van niet-betaling, verplicht zijn een vaststelling van onregelmatigheid op te stellen voor een forfait van 75,00 EUR.

In geval van niet-betaling binnen de voorgeschreven termijnen, wordt het forfait verhoogd naar 225,00 EUR.