Wat als u weigert te betalen?

U bent het er niet mee eens dat u een of meerdere vaststellingen van onregelmatigheid en/of administratieve boetes moet betalen en u wenst uw schuld te betwisten? Dan is het belangrijk dat dit zo vlot, duidelijk en snel mogelijk verloopt.

Op deze website hebben we een aantal veel gestelde vragen opgelijst. Misschien vindt u daaronder al een eerste antwoord op uw vragen.

Vindt u het antwoord daar niet in, stuur ons dan voor de uiterste betaaldatum een e-mail met daarin een duidelijke uitleg van uw opmerkingen en de stukken die uw opmerkingen staven.

Denkt u de vaststelling van onregelmatigheid of administratieve boete reeds eerder en op tijd betaald te hebben? Bezorg ons dan het rekeninguittreksel waarop de betaling aan NMBS en de gebruikte mededeling vermeld staan. Dan doen we het nodige om dat zo snel mogelijk uit te zoeken.