Bevoegdheden van NMBS

Op 1 november 2018 is de nieuwe wet op de politie van de spoorwegen in werking getreden. Deze wetgeving maakt het voortaan mogelijk om verschillende inbreuken te vervolgen via een administratieve procedure die kan leiden tot een administratieve boete.

Om welke inbreuken gaat het?

De inbreuken kunnen onderverdeeld worden op basis van hun thema of naargelang de mogelijke vervolging.

 1. Onderscheid volgens het thema:
  1. inbreuken met betrekking tot het vervoersbewijs;
  2. inbreuken rond overlast die veroorzaakt werd in de spoorweginstallaties;
  3. inbreuken die de spoorwegveiligheid aantasten.
 2. Onderscheid naargelang het soort vervolging:
  1. Strafrechtelijk: in principe zijn alle inbreuken die bedoeld worden in deze wetgeving, strafrechtelijk vervolgbaar. Om het beheer doeltreffender te maken, is de wetgever echter grotendeels van dit principe afgeweken en heeft hij de voorkeur gegeven aan een aangepaste vervolging voor iedere inbreuk (type gedepenaliseerd/gemengd).
  2. Gedepenaliseerde inbreuk: ongeveer de helft van de inbreuken waarop deze wetgeving betrekking heeft, werden eenvoudigweg ‘gedepenaliseerd’. In plaats van ze strafrechtelijk te vervolgen oordeelde de wetgever met andere woorden dat het efficiënter zou zijn om ze te regelen via een administratieve procedure.
  3. ‘Gemengd’: de andere helft van de inbreuken die bedoeld worden in deze wetgeving, worden beschouwd als ‘gemengde’ inbreuken. Dat betekent dat deze inbreuken beschouwd worden als ernstig en dat er mogelijk strafrechtelijke vervolging nodig is. Het parket heeft hiervoor, binnen een bij wet bepaalde termijn, de vrijhoud om de inbreuk al dan niet te vervolgen door de strafrechter. Als het dit doet, zijn de sancties deze die voorzien zijn door het strafrecht. Als het parket zich daarentegen niet uitspreekt binnen de termijn of het NMBS laat weten dat een administratieve procedure aangewezen lijkt, zal het dossier geregeld worden in het kader van een administratieve procedure, alsof het gaat om een ‘gedepenaliseerde inbreuk’.

Wat zijn de bedragen van de boetes in geval van een administratieve procedure?

1e inbreuk

2e inbreuk
(binnen het jaar)

3e inbreuk
(binnen het jaar)

Categorie 1
vb.: roken of met de fiets rijden in het station
50,00 EUR 75,00 EUR 150,00 EUR
Categorie 2
vb.: graffiti of nog op de trein stappen terwijl de deuren sluiten
100,00 EUR 250,00 EUR 350,00 EUR
Categorie 3
vb.: inbreuken met betrekking tot het vervoersbewijs
250,00 EUR 500,00 EUR

Categorie 4
vb.: gewelddadig gedrag of het treinverkeer verstoren
300,00 EUR 500,00 EUR

Uitzondering: als de administratieve boete uitgesproken worden ten laste van een minderjarige die op het ogenblik van de inbreuk tussen de 14 en 18 jaar was, mag de administratieve boete niet meer dan 175,00 EUR bedragen.