Contacteer ons

Op de akte die u betekend werd, op de begeleidende brief bij de akte of in een andere brief die u van ons ontving, vindt u steeds alle mogelijkheden om ons te contacteren.

Indien uw dossier een vaststelling van onregelmatigheid betreft en het dossiernummer op de briefwisseling die u ontving de letters ‘BRA’, ‘BRN’ of ‘BRV’ bevat, kan u met al uw vragen telefonisch contact opnemen via 0800/237.38 of een e-mail sturen naar treinbetalen@modero.be.

Indien uw dossier een administratieve boete betreft en het dossiernummer op de briefwisseling de letters ‘BRD’ bevat, kan u met al uw vragen telefonisch contact opnemen via 0800/237.41 of een e-mail sturen naar admin.boetes@modero.be.Wenst u een brief te sturen of uw dossier aan het loket van een gerechtsdeurwaarderskantoor te bespreken? Dan vindt u het adres en de openingsuren van het dichtstbijzijnde kantoor op de akte of brief die u ontving of raadpleeg hier de lijst van al onze loketten verspreid over heel België.

Hou steeds de ontvangen akte of brief bij de hand en vermeld steeds duidelijk uw dossiernummer. Die begint met twee cijfers en ‘BRA’, ‘BRN’ of ‘BRV’ in het geval van een Onregelmatigheid en ‘BRD’ in het geval van een administratieve boete en staat bovenaan rechts op de brief of akte.