Contacteer ons

Op de akte die u betekend werd, op de begeleidende brief bij de akte of in een andere brief die u van ons ontving, vindt u steeds alle mogelijkheden om ons te contacteren :

Wenst u een brief te sturen of uw dossier op het loket van een gerechtsdeurwaarderskantoor te bespreken? Dan vindt u het adres en de openingsuren van het dichtstbijzijnde kantoor op de akte of brief die u ontving.

Hou steeds de ontvangen akte of brief bij de hand en vermeld steeds duidelijk uw dossiernummer. Die begint met twee cijfers en “BRA” of “BRN” en staat bovenaan rechts op de brief of akte.