De dienst administratieve boetes van de NMBS zal u binnen de 60 dagen na de vaststelling de boete bezorgen via een aangetekend schrijven. Dit schrijven wordt steeds naar het officiële adres verstuurd. Indien u niet thuis bent, wordt er door de postbode een kaartje achtergelaten en hebt u 14 dagen de tijd om dit schrijven alsnog op te halen op het postkantoor. Indien dit schrijven niet wordt opgehaald, zal het teruggezonden worden naar de afzender, de dienst administratieve boetes van de NMBS.

Indien u recent verhuisde, is het steeds mogelijk contact op te nemen met Modero Gerechtsdeurwaarders. Er zal nagegaan worden of u voor of na de zending officieel verhuisd bent. Het is ook steeds mogelijk een kopie van dit schrijven te bekomen.