Iedereen die een administratieve boete opgelegd krijgt, kan in beroep gaan binnen de periode van één maand na ontvangst van de beslissing. Dit beroep kan worden ingediend via een verzoekschrift bij de bevoegde politierechtbank (voor meerderjarigen) of bij de bevoegde jeugdrechtbank (voor minderjarigen).

Bijgevolg, wanneer uw administratieve boete reeds werd overgedragen aan Modero voor de invordering hiervan, is de periode om beroep aan te tekenen reeds verstreken.