Zolang uw dochter of zoon minderjarig is, blijft u verantwoordelijk voor de daden van uw kind. Als uw kind een boete oploopt, dient u deze te betalen. Wanneer de ouders van de minderjarige overtreden niet (meer) op hetzelfde adres wonen, zal de ouder waar het kind officieel staat ingeschreven verantwoordelijk worden gesteld en dient hij/zij deze boete te betalen.