Op onze brief staat duidelijk tegen wanneer u moet betaald hebben.

OPGELET: uw betaling moet ten laatste op het einde van deze termijn op onze rekening staan. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit!

Op onze brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. In de gerechtelijke fase komen daar eventueel nog gerechtskosten bij. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Wil u dit nog eens nazien, dan kan u een gedetailleerde afrekening bekomen via onze online dossierconsultatie.

Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en NMBS een correcte afbetalingsregeling.