• Betalen via een binnenlandse, Europese of internationale overschrijving:schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op rekeningnummer IBAN: BE93 0016 5558 3367en met BIC-code GEBABEBB met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling
  • Betalen in een gerechtsdeurwaarderskantoor:u kan ook betalen aan het loket van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daarvoor verwijzen we u naar de gegevens op de akte of de brief die u ontving. Daar vindt u de adresgegevens en openingsuren van het kantoor waar u kan betalen.
  • Betalen door middel van een domiciliëring:als u een afbetalingsplan heeft gekregen, dan kan u bij ons een formulier bekomen voor domiciliëring. Stuur ons een e-mail en dan bezorgen we u dit formulier. Als u het volledig invult en ondertekent, dan doen wij de rest.

OPGELET: controleer regelmatig of er voldoende geld staat op uw rekening. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.

  • Betalen door middel van een doorlopende opdracht:hebt u een afbetalingsplan bekomen, dan raden wij u aan om een doorlopende opdracht te geven. U bepaalt daarbij welk bedrag gedurende welke periode moet betaald worden op onze rekening ter betaling van uw schuld. U moet dit zelf rechtstreeks bij uw bank regelen of via online bankieren invoeren.

OPGELET: controleer regelmatig of er genoeg geld staat op uw rekening. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.