Het reizen zonder vervoerbewijs vormt een inbreuk op Art. 15 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de spoorwegen, dat het reizen zonder vervoerbewijs als strafbaar feit aanmerkt als je niet op voorhand of binnen de 15 dagen na de vaststelling de verschuldigde prijs betaalt. De NMBS kan daarop een Pro Justitia opstellen die wordt doorgestuurd naar het Parket van de Politierechtbank.