Dit kan iedereen overkomen. De procedure voorziet dat de treinbegeleider een vaststelling van onregelmatigheid zal opstellen tijdens zijn controle. Om het dossier te regelen moet u zich binnen de 14 kalenderdagen aanbieden aan een loket voorzien van uw Treinkaart en de vaststelling van onregelmatigheid.

Indien uw Treinkaart geldig was op de dag van de vaststelling kan deze geannuleerd worden.

Uw Treinkaart was niet geldig op de dag van de vaststelling, maar was geldig tot de voorafgaande werkdag? Laat dan uw Treinkaart valideren vanaf de dag van de onregelmatigheid en leg op hetzelfde moment uw vaststelling van onregelmatigheid voor aan de loketbediende om zo een gratis regeling te bekomen. Deze gunst kan echter niet meer toegekend worden indien uw Treinkaart met meer dan één werkdag vervallen is. In dat geval zal u de ritprijs moeten betalen, vermeerderd met de boordtoeslag van 7,00 EUR.

Vraag altijd uw ontvangstbewijs in geval van betaling of annulatie van de vastelling.

Indien geen van bovenstaande van toepassing is op uw situatie, dan zal u verplicht zijn om het forfaitaire bedrag van 225,00 EUR te betalen.