Als u een brief heeft ontvangen van Modero Gerechtsdeurwaarders, dan heeft u niet tijdig deze minnelijke schikking betaald of heeft u uw betalingen onderbroken. Hierdoor komt uw minnelijke schikking te vervallen en werd het oorspronkelijk verschuldigde bedrag van 75,00 EUR verhoogd naar 225,00 EUR conform de vervoersvoorwaarden van de NMBS.