Voor het betalen van uw vaststelling van onregelmatigheid hoeft u niet noodzakelijk naar het station in uw buurt, of naar uw vertrek- of aankomststation te gaan. Deze vaststelling kan in alle stations betaald worden. Om de inhoud en de betalingsmodaliteiten ervan te raadplegen, kan u het formulier raadplegen/afdrukken aan het loket van een station, aan een verkoopautomaat of via de site detrein.be. Het is dus niet nodig om een herinneringsbrief of ingebrekestelling af te wachten alvorens te betalen.