Sinds februari 2015 is het Boordtarief van kracht. Dit geldt voor alle reizigers, zowel de occasionele reizigers als de abonnees.

Indien u een vervoerbewijs koopt in de trein i.p.v. via een van de andere verkoopkanalen die de NMBS u ter beschikking stelt, kost dit automatisch 7,00 EUR meer. Dit is een boordtoeslag die niet kan worden geannuleerd door de treinbegeleider.

Dankzij het Boordtarief wil de NMBS de verkoopregels aan boord van de trein vereenvoudigen. Aangezien zij tamelijk ingewikkeld en voor interpretatie vatbaar zijn, leidt de toepassing ervan soms tot lastige of zelfs conflictsituaties.

  • Wanneer je reist met een geldig vervoerbewijs verandert er niets.
  • Wanneer je reist zonder een geldig vervoerbewijs kan je een vervoerbewijs kopen aan Boordtarief (prijs van het biljet + 7,00 EUR).
  • Wanneer je geen biljet aan Boordtarief koopt voor welke reden dan ook, dan is de treinbegeleider verplicht een vaststelling van onregelmatigheid op te stellen van 75,00 EUR. Dit bedrag dient u binnen de 14 kalenderdagen te betalen aan de NMBS. Indien u de betaling niet doet binnen de gevraagde termijn zal het bedrag onherroepelijk naar 225,00 EUR worden verhoogd.

U kan zich steeds richten tot de Klantendienst wanneer u denkt gegronde redenen te hebben waarom u geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen of geen biljet aan Boordtarief kon aankopen.

De algemeen geldende regel van toepassing voor elke reiziger is dat deze in het bezit moet zijn van een geldig vervoersbewijs dat hij te allen tijde moet kunnen voorleggen aan de ticketcontroleur, om zijn recht op vervoer te kunnen aantonen.

Deze administratieve toeslag is geen boete, maar wordt gerechtvaardigd, omdat er op dat ogenblik een administratief dossier zal worden gecreëerd waarvan de effectieve kost het vermelde bedrag ruimschoots zal overschrijden. Het gaat dus daadwerkelijk om een forfaitaire schadevergoeding die in het leven werd geroepen voor de terugvordering van de kosten die worden veroorzaakt wegens het niet naleven van de Algemene Vervoersvoorwaarden.

Dergelijke ingebrekestellingen kan u vermijden door uw betaling nooit uit te stellen. Meer nog, u reist altijd goedkoper als u ofwel op voorhand een vervoerbewijs koopt, ofwel uw ticket steeds in de trein betaalt.